Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως της Β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» (18.7.2017)