Ο κ. Δήμαρχος περιέγραψε την πραγματικότητα. Περικοπές που υπερβαίνουν το 60% για λειτουργικές δαπάνες. Περικοπές ανάλογου ποσοστού για επενδύσεις.

Για τις περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων ακούμε τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Προσωπικά, δεν μπορώ να αποδεχθώ για τον δήμο τον ρόλο του αδυνάμου. Όπως και οι δήμοι δεν πρέπει να αποδεχθούν, μοιρολατρικά, τον ρόλο του «ασθενούς» μέρους. Αντιθέτως, πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα.

Περισσότερα πράγματα, επειδή τα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν υπό συνθήκες κρίσης εκφεύγουν των στενών διοικητικών ορίων τους. Είναι κοινά για όλους τους Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε αντιμέτωποι με την ανεργία, τη δυσβάστακτη φορολογία, τη γραφειοκρατία, την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών κλπ.

Τα περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν με λιγότερα χρήματα. Με τα χρήματα που βγάζουν οι δήμοι. Με αυτά που διαθέτουν.

Για να συμβούν αυτά η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει –κατά τη γνώμη μου- να διεκδικήσει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Πώς;

Με το να ασκήσουν οι δήμοι την αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου ακινήτων ώστε να ενισχυθεί η αρχή της ανταποδοτικότητας. Τα έσοδα από τον φόρο αυτόν θα επιστρέφονται πίσω στους δημότες υπό την μορφή υπηρεσιών ή έργων. Η δημοτική αρχή θα λογοδοτεί στους δημότες για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Οι δημότες θα γνωρίζουν τίνι τρόπο επιστρέφουν πίσω σε αυτούς τα χρήματά τους.

Με το να επανοριοθετηθούν οι αρμοδιότητες των δήμων προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για κάθε τοπική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρω ως παράδειγμα την αξιοποίηση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στις διοικητικές περιφέρειές τους.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία χρειάζονται και οι οικονομικοί έλεγχοι και οι κατευθύνσεις από το Οικονομικό Παρατηρητήριο των Δήμων.

Ο φετινός προϋπολογισμός είναι πράγματι συγκρατημένος. Διαπνέεται από διάθεση νοικοκυρέματος. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι δεν άκουσα ποτέ κατά τη συζήτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού παρελθόντων ετών παραδοχή της δημοτικής αρχής ότι ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός ή τεχνητά φουσκωμένος. Αντιθέτως, ακούγαμε πάντα ότι ο εκάστοτε προϋπολογισμός ήταν ρεαλιστικός και εκτελεστέος.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι και στον φετινό προϋπολογισμό υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων εξόδων. Η πλειοψηφία των εξόδων διοχετεύεται στη μισθοδοσία, την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, τις προμήθειες. Συγκριτικά με τα κονδύλια για τις παραπάνω αιτίες, τα κονδύλια για έργα και μελέτες είναι ελάχιστα. Αντιστοίχως, μεγάλη απόκλιση διαπιστώνεται μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων.

Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό.