Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και ετήσιου προγράμματος δράσης 2014 (20.11.2013)