Η προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι περιορισμένης έκτασης, πλην όμως στοχευμένη. Πέρα από την προσαρμογή που έπρεπε αναγκαίως να γίνει προκειμένου να δημιουργηθούν προσωποπαγείς θέσεις σε συμμόρφωση προς το διατακτικό δικαστικών αποφάσεων, θεωρώ σημαντικό το ότι εγκαθιδρύονται, υπό τις τρέχουσες συνθήκες κρίσης, δύο επιπλέον Διευθύνσεις. Αφενός η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης αφετέρου η Διεύθυνση Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητικών Υπηρεσιών, κάτι που μαρτυρά και το ειδικό βάρος που αποδίδει η Δημοτική Αρχή στους συγκεκριμένους τομείς.
 
Ξεχωριστή μνεία θα ήθελα να κάνω για τη δημιουργία του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ, κάτι που βρίσκω εξόχως θετικό. Θα πρότεινα μάλιστα να προστεθεί στην «αποστολή» του γραφείου, πέρα από την κοινωνική ένταξη, και η ένταξη στην αγορά εργασίας, όπως και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Πρέπει να γίνει κουλτούρα, αν όχι συνήθειά μας, να ενσωματώνουμε σε όλες τις δημοτικές δράσεις τα άτομα με ιδιαιτερότητες και να αποδεικνύουμε εμπράκτως και κατά τρόπο σταθερό και αδιάλειπτο ότι σκύβουμε με ευλάβεια πάνω στα ζητήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους ή/και αλλοιώνουν την ποιότητα ζωής τους.
 
Ανοίγοντας μία μικρή παρένθεση, θα πρότεινα προγράμματα άθλησης και δραστηριότητες όπως προσαρμοσμένη κινητική αγωγή ή περίπατοι, που περιλαμβάνονται στους τομείς δράσης του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ, να δρομολογηθούν στο άλσος όπου και η έκταση το επιτρέπει και ο χώρος επιτρέπει αντίστοιχα να διερευνάται η διαδραστική σχέση ανθρώπου – φύσης και να εφαρμόζονται βιωματικά παιχνίδια για τους μικρότερους. Ανάλογη πρόβλεψη μπορεί να γίνει και για την υπό κατασκευή Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης. Με αφορμή δε την τοποθέτηση καινούριου εξοπλισμού στην παιδική χαρά του άλσους ας φροντίσουμε να τοποθετηθούν και όργανα για χρήστες ΑΜΕΑ, όπως προβλέπεται από την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών της 11 Μαϊου 2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και  η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
 
Κατά την άποψή μου η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στηρίζεται σε αντικειμενική αξιολόγηση των συνθηκών και αναγκών, σε αξιοκρατικά κριτήρια και δεν αποτελεί προϊόν διατήρησης εσωτερικών ισορροπιών στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτά είναι, κυρίως, τα στοιχεία που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοτικών δράσεων.
 
Κρίνω ότι η προτεινόμενη τροποποίηση, έστω και μικρής εμβέλειας, διαπνέεται από την αρχή και ιδέα της ενίσχυσης της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων, της ενίσχυσης της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω παρέμβαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επειδή οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που διαφυλάττουν τη συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα της δημόσιας διοίκησης. Συνέχεια και συνέπεια που την αντιλαμβάνομαι ως συνεχή ροή της γνώσης, των πρακτικών και των πολιτικών δράσεων, ανεξάρτητα από αλλαγές που τυχόν προκύπτουν μετά από εκλογές ή από αντικατάσταση προσώπων σε θέσεις ευθύνης.
 
Κλείνω λέγοντας ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί έναν μπούσουλα για την οργάνωση των δομών λειτουργίας του Δήμου με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί τι παρέχει ένας Δήμος; Υπηρεσίες προς τον πολίτη. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και συναλληλίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και του ανθρώπινου δυναμικού που τον στελεχώνει. Η πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε καινοτόμες, ευέλικτες και εξωστρεφείς υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν άμεσα και αποτελεσματικά τον πολίτη. Και γι’ αυτό αναμένουμε την επόμενη, μεγαλύτερης έκτασης και εμβέλειας, πρωτοβουλία τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 
Όσον αφορά στις προαγωγές του προσωπικού, διαφωνώ με όσα ακούστηκαν περί «φωτογραφικών» διατάξεων στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Τα κριτήρια για την άρτια οργάνωση των δομών λειτουργίας του Δήμου πρέπει να είναι αντικειμενικά ώστε να κρίνουμε ποιο προφίλ εργαζομένου (σπουδές, εμπειρία κλπ.) ανταποκρίνεται στο προφίλ ποιας θέσης. Και αυτό είτε μιλάμε για Διευθυντή, Προϊστάμενο, Τμηματάρχη κλπ. Προσωπικά, προτιμώ στο σύστημα προαγωγών (και διορισμού) η αρχαιότητα να μην αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο και άρα, η αξιολόγηση να συνδέεται με συνδυασμό κριτηρίων ήτοι σπουδές, διοικητική ικανότητα, απόδοση, αξία, παραγωγικότητα. Επιπλέον, η εντοπιότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο προαγωγής πόσο μάλλον όταν στις προκηρύξεις θέσεων δεν μοριοδοτείται πλέον η εντοπιότητα, ενώ ας μην παραβλέπουμε ότι εφαρμόζεται –και μάλιστα επιτυχώς- ο θεσμός της ενδοδημοτικής κινητικότητας.