Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου (6.10.2014)