1. Ο προϋπολογισμός του νπδδ για το 2016 είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2015. Η μείωση αυτή προέκυψε από περιστολή δαπανών και όχι από περιορισμό δραστηριοτήτων ή παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι ακόμη και οι εκτιμώμενες δαπάνες λειτουργίας του 5ου ΚΑΠΗ απορροφώνται στον προϋπολογισμό του 2016 με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται ισόποσα αυξημένος αλλά ισόποσα μειωμένος (κατά 60.000-70.000 ευρώ περίπου). Τούτο θα αποτυπωθεί στις 31.12.2015 όταν γίνει η λογιστική εκκαθάριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015. Επιπλέον, οικονομικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών δεν υπάρχουν. 

2. Ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και έχει συνταχθεί με μεθοδικότητα. Και αυτό θα αποδειχθεί από το ότι δεν θα υποστεί παρά μία αναμόρφωση εντός του 2016, αν εξαιρέσει κανείς την πρώτη (υποχρεωτική) αναμόρφωση του Ιανουαρίου 2016 οπότε θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης, ήτοι του 2015.

3. Ο τρόπος λειτουργίας του νπδδ, από την βιωματική εμπειρία που έχω αποκομίσει μέχρι σήμερα, αναδεικνύει τις αρχές που διαπνέουν τη σύνταξη του προϋπολογισμού, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο:

(α) Καλή γνώση και έγκαιρη καταγραφή των αναγκών για τους 7 σταθμούς και τα 4 ΚΑΠΗ (επίκειται και το 5ο). Ήδη από τον Οκτώβριο εκάστου έτους γίνεται συντονισμένα καταγραφή των αναγκών όλων των δομών, αξιολόγηση και κοστολόγηση των αναγκών αυτών. 

(β) Ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Έχω ξεχωρίσει δύο μεγάλα κονδύλια: το εποπτικό υλικό (βιβλία, παιχνίδια ή υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα) και τις κεφαλαιακές δαπάνες (όπως επαγγελματικά ψυγεία, πλυντήρια, πράγματα δηλαδή μη αναλώσιμα βλ. κωδικό 7). Για την αγορά των ειδών που αντιστοιχούν στους κωδικούς αυτούς δεν αναλώνονται χρήματα κάθε έτος, αλλά έτος παρά έτος αφού προηγηθεί αποτίμηση της κατάστασης και εξάντληση των δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν. Γι’ αυτό μπορεί να εξαντλούνται τα χρήματα του κωδικού κατά την μία χρήση και να μην αναλώνονται ούτε τα μισά στην επόμενη χρήση. Οι ανελαστικές δαπάνες (μισθολογικό κόστος, τρόφιμα, πετρέλαια, φώτα, τηλέφωνα κλπ.) παραμένουν ίδιες. Οι λοιπές δαπάνες γίνονται περιοδικά αφού αποφασισθεί πού θα ρίξουμε το βάρος φέτος και πού του χρόνου.   

(γ) Εσωτερική κάλυψη και κατανομή των αναλώσιμων ειδών. Εξαντλείται –και σωστά- κάθε δυνατότητα κάλυψης των αναγκών κάποιας δομής από το πλεόνασμα που υπάρχει σε άλλη δομή. Έτσι δεν υπάρχουν πράγματα αποθηκευμένα που να μένουν αχρησιμοποίητα (π.χ. υπόλοιπο από είδη καθαριότητας).

4. Από τη συμμετοχή μου στη διοίκηση του νπδδ μέχρι σήμερα και έχοντας διαπιστώσει ότι γίνονται πολλές δράσεις οι οποίες έχουν απήχηση και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο ως έχουν ή βελτιωμένες, έχω καταλήξει ότι η συνδρομή μου με ιδέες και προτάσεις (πέρα από τη νομική συνδρομή που ήδη έχω θέσει και θέτω ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του νπδδ και την τοποθέτηση επί των επιμέρους θεμάτων κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ, όπως κάνουν και τα λοιπά μέλη του ΔΣ) θα συνίσταται σε δύο επίπεδα, τα οποία εκτιμώ ότι πρέπει να αναπτύξουμε ή να ενισχύσουμε είτε ως ΔΣ είτε ως δημοτικοί σύμβουλοι.

(1)     Να αναπτύξουμε μία διαδραστική σχέση μεταξύ των νπδδ του Δήμου, των υπηρεσιών ή δομών, κατά περίπτωση. Σε αυτό υστερούμε.

Αναφέρω ενδεικτικά ως παράδειγμα σκέψη μου για πιλοτική καταρχήν εφαρμογή ενός προγράμματος βρεφικής κολύμβησης. Επικοινώνησα με την κ. Καρυοφύλλη, η οποία επέδειξε εξ αρχής προθυμία και θετική διάθεση να συνδράμει καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Σημειωτέον ότι ο Δήμος εφαρμόζει ήδη προγράμματα “babyswimming” και άρα, θα είναι πολλαπλά ωφέλιμο να γίνει ευρύτερα γνωστή η συγκεκριμένη φυσική δραστηριότητα και να ενισχυθούν οι υφιστάμενες δομές. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν και θα ενημερωθείτε σχετικώς.

Αντιστοίχως έχω ζητήσει από τον κ. Γιατζίδη συνδρομή στο να υλοποιήσουμε μάθημα ανακύκλωσης απευθυνόμενο στα παιδιά, το οποίο να έχει βιωματικό χαρακτήρα ίσως την μορφή παραμυθιού. Και το έκανα αυτό επειδή ο κ. Γιατζίδης, τοποθετηθείς επί του σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του ποσοστού ανακύκλωσης και την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Γιατζίδης προσφέρθηκε να απευθυνθεί σε συνεργαζόμενη εταιρία ανακύκλωσης, προκειμένου να έλθει ειδικός να μιλήσει στο λιλιπούτειο ακροατήριο περί των ρευμάτων ανακύκλωσης.

Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και με παραστάσεις που διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Το πιο απλό που μπορώ να σκεφθώ είναι να αναρτάται στους σταθμούς ανακοίνωση για μία δραστηριότητα που θα «τρέξει» στην πόλη, ώστε να λαμβάνουν γνώση οι γονείς των παιδιών και ακολούθως να αποφασίζουν αν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

(2)    Το να βοηθήσουμε σε επίπεδο αντισταθμιστικής αγωγής. Αυτό το δεύτερο επίπεδο είναι συναφές και αναγκαίως συνεχόμενο προς το πρώτο. Και τι εννοώ. Οι προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης ή ψυχαγωγίας που υποβάλλουμε να ωφελούν και εκείνα τα παιδιά που δεν ευνοούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Είτε γιατί οι γονείς τους δεν ασχολούνται πολύ, είτε γιατί δεν έχουν χρόνο να αναζητήσουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, είτε γιατί χρειάζονται κίνητρα, είτε γιατί δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Σκοπός είναι να μην μειονεκτούν τα παιδιά αυτά έναντι εκείνων των οποίων οι γονείς είναι πιο ψαγμένοι ή έστω ασχολούνται περισσότερο. Και τα δύο παραδείγματα που προανέφερα στοχεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ακολουθήσουν και άλλες σκέψεις και προτάσεις. 

Ήδη υλοποιούνται βιωματικά προγράμματα όπως μαθήματα διατροφής από το Χαροκόπειο, μαθήματα υγιεινής των δοντιών και ευρύτερου περιεχομένου μαθήματα υγιεινής σε συνεργασία με την παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να μην παραλείψω μαθήματα που γίνονται από τους ίδιους τους γονείς π.χ. μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από γονείς που είναι τροχονόμοι. Σκοπός είναι να εμπλουτίσουμε τα υφιστάμενα προγράμματα με επιπλέον δράσεις που θα έχουν την παραπάνω στόχευση.

Με αυτές τις σκέψεις θα υπερψηφίσω τον προϋπολογισμό και επιπλέον καλώ το σώμα να τον υπερψηφίσει.