Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2016 του νπδδ «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης» (25.11.2015)