Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου για χαρακτηρισμό μέρους του Ο.Τ. 17 σε χώρο δημοτικού ωδείου (28.11.2012)