Η αντίρρησή μου έγκειται στην ακολουθούμενη διαδικασία. Ζητάτε από εμάς να εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του συγκεκριμένου τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου, ενώ αυτό έχει πωληθεί. Ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη, φωτογραφική κατά την άποψή μου, ενέργεια δεν παραβιάζει διατάξεις της ειδικής πολεοδομικής νομοθεσίας, (α) συνιστά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας που έχουμε, και συγκεκριμένα της ευχέρειας που διαθέτουμε για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, (β) παραβιάζει ευθέως τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, (γ) βλάπτει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.