Με αφορμή την εισήγηση, αλλά και την πρόβλεψη πίστωσης στην Α’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2012 για υπερωριακή εργασία ποσού 450.000 ευρώ, θα ήθελα να επισημαίνω τα εξής:

Ως αντιπολίτευση δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ούτε τον αριθμό των υπαλλήλων που αφορά η υπερωριακή εργασία, ούτε τον ακριβή αριθμό των υπερωριών που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτε πάλι αν αυτές δικαιολογούνται από πραγματικά αυξημένες ανάγκες και φόρτο εργασίας.

Και αναρωτιέμαι: Δεν είναι οξύμωρο να μιλάμε για υπερωριακή εργασία, όταν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα είχε προβλέψει κατάργηση των υπερωριών και άλλων πρόσθετων αμοιβών στον δημόσιο τομέα, όταν τα πρόσφατα μέτρα προβλέπουν ανάθεση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (π.χ. θέματα πολεοδομικά, καθαριότητας) σε ιδιώτες, καθώς και κατάργηση 550 θέσεων αναπληρωτών αντιδημάρχων προκειμένου να περιοριστεί το σπάταλο κράτος.

Δεν μπορούν να αποφευχθούν οι υπερωρίες μετά από ορθολογικό καταμερισμό των εργασιών και αναδιάρθρωση της δομής των υπηρεσιών;

Πρέπει να είμαστε αυστηροί στην υπερωριακή απασχόληση, ώστε να μην αποτελεί παγιωμένη πρακτική, αλλά να παρέχεται εξαιρετικά και όταν επιβάλλεται από αντικειμενικούς λόγους.