Δημόσια τοποθέτηση επί της έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για υπερωρίες υπαλλήλων του Δήμου (7.3.2012)