Δημόσια τοποθέτηση επί της έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου (7.3.2012)