Δημόσια τοποθέτηση επί της εκχώρησης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με αντικείμενο τα περίπτερα (28.2.2017)