Ούτε η παράταξή μας ούτε εγώ προσωπικά είμαι κακοπροαίρετη ή καχύποπτη σχετικά με το εάν θα τηρηθεί η νομιμότητα και η διαφάνεια στις διαδικασίες για την εκτέλεση του σχεδιαζόμενου έργου. Θεωρώ όμως, ότι πρέπει (α) να προκριθεί η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου λόγω της υφιστάμενης αντίφασης μεταξύ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Νέας Σμύρνης και της Πολεοδομικής Μελέτης (β) να έλθουμε σε επαφή με τη Διοίκηση για να δούμε τη διάθεση αυτής σχετικά με το εάν θα εγκριθούν οι προτεινόμενες πολεοδομικές παρεκκλίσεις και έπειτα, επί τη βάσει εμπεριστατωμένης και συγκροτημένης πρότασης, να λάβουμε απόφαση αφού λάβουμε υπόψη μας τις μελέτες σκοπιμότητας και εφικτότητας και τη σύμβαση παραχώρησης, από την οποία θα προκύπτουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αμφοτέρων των πλευρών, η χρονική διάρκεια της παραχώρησης και τα αντισταθμιστικά οφέλη για το Δήμο.

Αναφορικά με το θέμα που τέθηκε για το αν πρέπει να μπούμε ή όχι στη λογική της αυτοχρηματοδότησης και αν πρέπει να απαιτηθεί ή όχι η έγκριση από τον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο πριν από την κατασκευή του γηπέδου (16.7.2007):

Το δικαίωμα κυριότητας πράγματι ως εμπράγματο δικαίωμα είναι ισχυρότερο του δικαιώματος χρήσης. Πλην όμως θεωρώ ότι, ανεξάρτητα από τη μέθοδο χρηματοδότησης που επιλεγεί, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δεν σημαίνει άνευ ετέρου την αποβολή από τη χρήση του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου, ούτε πάλι ότι εκφεύγει των ορίων ή του σκοπού της ήδη υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης χρήσης.