Δημόσια τοποθέτηση επί της κατασκευής του γηπέδου του Πανιωνίου (18.6.2007)