Δημόσια τοποθέτηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Ελευθ. Βενιζέλου 142 της εταιρίας WIND Α.Ε.Β.Ε. (24.7.2012)