Η επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία και το περιβάλλον και ως προς την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές ή χώρους που διαμένουν ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας, έγκυες κλπ.) δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της προφυλάξεως και της προληπτικής δράσεως που αποτελεί αρχή του κοινοτικού δικαίου και υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Συμφωνώ με την εισήγηση.