Σέβομαι την ομόφωνη απόφαση του θεσμικού συλλογικού οργάνου της ΠΕΔ Αττικής για τις διήμερες κινητοποιήσεις των Δήμων που έχουν προγραμματιστεί για τις 29 και 30 Αυγούστου.
Οφείλω, όμως, να επισημάνω ότι οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν τις τύχες τους κάτω από τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν για την χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όταν για παράδειγμα τίθεται θέμα περικοπής των συντάξεων των 700 ευρώ, έχουμε υποχρέωση, συμπορεύομενοι παράλληλα με την υπόλοιπη κοινωνία, να κινούμαστε εντός του πλαισίου της συγκεκριμένης οικονομικής πραγματικότητας.
Σαφώς και μας ενδιαφέρει ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και η επιβίωσή του. Ανεξάρτητα ωστόσο από το αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων, η μόνιμη επωδός είναι κατ’ εμέ η χρηστή και λελογισμένη διαχείριση των δημοσίων πόρων και η σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.