Δημόσια τοποθέτηση επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Σμύρνης (16.3.2015)