Επί της εκδοθείσας από την Κυβέρνηση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ δεδομένων των εξελίξεων στα δημόσια οικονομικά της χώρας και της πορείας των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και δανειστές

 

Σε περίπτωση που δεσμευθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ, τι θα γίνει αν και εφόσον απομειωθεί η τρέχουσα αξία των προϊόντων (ομόλογα ή repos), στα οποία θα έχουν επενδυθεί τα χρήματα των Δήμων (και λοιπών φορέων); Γι’ αυτό το επενδυτικό ρίσκο, θα αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο να καλύψει την όποια ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου;