Δημόσια τοποθέτηση επί των Ιονικών Εορτών 2011 (22.6.2011)