Δημόσια τοποθέτηση επί του αιτήματος για την ένταξη της προμήθειας του εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών του ΝΠΔΔ στην πρόταση χρηματοδότησης που θα υποβάλει ο Δήμος Νέας Σμύρνης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»