Πρόκειται για μία ενιαία προμήθεια εξοπλισμού. Αυτός ο εξοπλισμός καταγράφεται τόσο στη μελέτη προμήθειας, όσο και στη μελέτη σκοπιμότητας και στο τεχνικό δελτίο της πράξης, για ποια δομή προορίζεται. Δηλαδή είτε είναι ΚΔΑΠ, είτε είναι οι παιδικοί σταθμοί. Και για όσους δεν διάβασαν την τεχνική μελέτη, τουλάχιστον για το κομμάτι των παιδικών σταθμών, η μελέτη αφορά σε διαδραστικούς πίνακες, φορητό πανί βιντεοπροβολέα, ηχοσύστημα, εξοπλισμό κουζίνας, κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρονικό υπολογιστή και αφυγραντήρες. 
Πράγματι ειπώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης και αναφέρθηκε ότι απαιτείται. Ότι δηλαδή δεν απαιτείται προγραμματική σύμβαση μεταξύ π.χ. ΜΚΟ και ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή ΝΠΔΔ, ενώ αντίθετα απαιτείται μεταξύ ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ. Τότε κατέθεσα την προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να είναι αρμοδιότητά μου η σύνταξη τεχνικών μελετών και η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Κατέθεσα λοιπόν την προσωπική μου εκτίμηση διαβάζοντας τους όρους της πρόσκλησης, ότι ειδικά την περίπτωση π.χ. συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή ΝΠΔΔ, είχε στο μυαλό του ο συντάξας την πρόσκληση με βάση τον τρόπο που κατηγοριοποιεί τους δυνητικούς δικαιούχους.
Και αυτό το λέω γιατί, με βάση τη δική μου λογική και το νομικό μου συλλογισμό, το Νομικό Πρόσωπο ανήκει, ελέγχεται, εποπτεύεται, χρηματοδοτείται από το Δήμο. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μεταξύ τους σχέση και λειτουργία και αν μη τι άλλο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ έχουν και κοινή στόχευση, προάγουν το κοινωνικό, δημόσιο συμφέρον. 
Μετά τη δική σας υπόμνηση, κ. Κουτελάκη, πράγματι στα προαπαιτούμενα του φακέλου αναφέρεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, εφόσον απαιτείται. Άρα λοιπόν λέω: απαιτείται ή δεν απαιτείται προγραμματική σύμβαση; Και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται και που δεν τις κατονομάζει (και άρα υπάρχει κενό ή ερμηνευτική ασάφεια), προφανώς δεν απαγορεύεται κάποια άλλη λύση ή δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποια άλλη λύση. Αρκεί αυτή η λύση να έχει νόμιμο έρεισμα και αρκεί να μην αντίκειται, έτσι τουλάχιστον το ερμηνεύω εγώ, στους όρους της πρόσκλησης. 
Κοίταξα δε, πέρα από αυτά που ανέφεραν ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κ. Κωστούρος, και ο Γραμματέας του Δήμου ο κ. Χρηστάκης ότι υπήρξε επικοινωνία με τον υπεύθυνο της Διαχειριστικής Αρχής,  τις ερωταποκρίσεις, γιατί θέλουμε και έναν μπούσουλα για να υποβάλλουμε μία πρόταση. Ειδικά όταν υπάρχουν ερμηνευτικά κενά και ασάφειες, οι οποίες εν πολλοίς μπορεί να γίνονται και σκοπίμως, για να υπάρχει και κάποια ευελιξία στη διαχείριση των ζητημάτων, όπως ας πούμε ισχύει και στη νομοθεσία. Και εκεί λοιπόν, στην επιλογή της προγραμματικής σύμβασης, στο 13 που είπατε, αναφέρεται ότι η προγραμματική σύμβαση μπορεί να επιλεχθεί. Άρα φαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, ειδικά στην περίπτωση μεταξύ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ, αλλά να είναι δυνητική. Και υποθέτω ότι αυτό οδήγησε και στην αναζήτηση μιας άλλης λύσης και στην επικοινωνία που υπήρξε εξ αυτού του λόγου, απευθείας με τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπάλληλο της Διαχειριστικής Αρχής