Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια Αττικής και του Δήμο Γλυφάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικού προϋπολογισμού €810.000 με ΦΠΑ (30.10.2019)