Θα παραθέσω κωδικοποιημένα ορισμένα σημεία. Πρόκειται για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δημοτικά γήπεδα κλειστά και ανοιχτά, καθώς και στο Δημοτικό κολυμβητήριο του ΔΑΚ Γλυφάδας, με σκοπό την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Δηλαδή τη διαμόρφωση ασφαλών και λειτουργικών χώρων άθλησης, που προάγουν τον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό, με σκοπό επίσης την ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών. Αποδέκτες θα είναι χιλιάδες ωφελούμενοι κάθε ηλικίας, μικροί και μεγάλοι, εξυπακούεται και άτομα με αναπηρία.
Το έργο, όπως γνωρίζετε, ήταν ήδη ενταγμένο στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής το 2019. Είχε δε προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό 2019.
Είχε προϋπάρξει εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ήδη από τον Ιούνιο του 2019, με συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, καθώς και θετική γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία.
Εικάζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν είχε προχωρήσει τότε συνδέεται με τις εκλογές, προκειμένου να μην υπάρχει δέσμευση της επόμενης Περιφερειακής Αρχής. Πλην όμως η μελέτη ήταν ήδη από τότε ώριμη.
Το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Γλυφάδας. Θα εκτελεσθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας. Θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ο προϋπολογισμός του είναι 810.000 ευρώ.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 37 μήνες. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των 15 μηνών, μέχρι την οριστική παραλαβή.
Ως προς το δεύτερο σκέλος της εισήγησης και τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, εισηγούμαστε ως προεδρεύοντα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης τον κ. Θεοδωρόπουλο, με αναπληρωτή τον κ. Γρηγορίου από τη « Νέα Αρχή για την Αττική» και από τη «Δύναμη Ζωής» ως τακτικό μέλος την κ. Κατρανίδου και αναπληρώτρια την κ. Βερελή.