Τοποθετούμαι για το κομμάτι που με αφορά. Είχε ήδη εκπονηθεί σε γόνιμη και δημιουργική συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, η μελέτη για την αναβάθμιση της κουζίνας του 1ου παιδικού σταθμού και η εξειδίκευση του εξοπλισμού που απαιτείται για την αναβάθμιση αυτής της κοινωνικής υποδομής. Έγινε την τελευταία στιγμή η προμέτρηση για τις κλιματιστικές μονάδες και έτσι δικαιολογείται η καθυστέρηση που δεν αφορά μόνο στο Νομικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης, αλλά και σε άλλες δομές  της κοινωνικής υπηρεσίας. Δηλαδή, οι μελέτες ήταν ήδη έτοιμες, τουλάχιστον για τον 1ο παιδικό σταθμό. Ουσιαστικά εντάξαμε στις επιλέξιμες δαπάνες και κλιματιστικές μονάδες, εφόσον είδαμε ότι επιτρεπόταν. Η πρόταση υποβάλλεται από τον Δήμο και το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης είναι 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Και αφορά σε όλες τις κοινωνικές υποδομές. Αυτό ήταν ο λόγος της καθυστέρησης.
Είναι άλλα προγράμματα χρηματοδότησης που απαιτούν διαχειριστική επάρκεια. Αυτό το πρόγραμμα όμως το τρέχει ο Δήμος που έχει τη διαχειριστική επάρκεια και όχι το Νομικό Πρόσωπο που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια.
Διαβάζοντας την πρόσκληση  του ΠΕΠ Αττική 2014 – 2020, και προσπαθώντας να αναλύσω γραμματικά τις διατάξεις, καλούνται και οι φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Ως τέτοιοι θεωρούνται οι φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους κύριους δικαιούχους. Πρόκειται για ξεχωριστές κατηγορίες δικαιούχων. Αν χρειασθεί προγραμματική σύμβαση, θα την υποβάλουμε. Πάντως, με βάση τους όρους της πρόσκλησης κάθε δήμος θα υποβάλει μόνο μία πρόταση για το σύνολο των δομών που θέλει να αναβαθμίσει. Δίνουμε διαφορετική ερμηνεία ως προς το εάν απαιτείται ή όχι προγραμματική σύμβαση. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που δίνουμε διαφορετικές ερμηνείες.