Παρέμβαση επί του ζητήματος της μεταβίβασης ακινήτων προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (30.10.2018)