Μία διευκρίνιση. Υπάρχει μία απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής, η οποία εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών να εκδώσει τις πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., 10.119 ακινήτων. Τα οποία ακίνητα προσαρτώνται σε ένα παράρτημα και αναγράφονται στο παράρτημα αυτό με το ΚΑΕΚ. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το αρχείο, το αναζήτησα από την τράπεζα νομικών πληροφοριών, δεν είναι αναρτημένο. Το αναζήτησα, μου είπαν ότι είναι πολύ μεγάλο αρχείο και θέλει μία τεχνική επεξεργασία. Αυτό που διευκρίνισα είναι ότι δεν υπάρχει καταχώρηση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου κατά δήμους για να μας διευκόλυνε, τουλάχιστον να μπορούσαμε να αποσπάσουμε τμήμα αυτού του παραρτήματος.  Άρα, εφόσον και ο Δήμαρχος επιθυμεί θα το αναζητήσω, θα επιμείνω να μας αποστείλουν το σχετικό αρχείο επεξεργασμένο όμως γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και μετά να γίνει αναζήτηση, έρευνα, στο κτηματολογικό γραφείο Νέας Σμύρνης με βάση τα ΚΑΕΚ. Απλώς να ξέρετε ότι πρόκειται για 10.119 ακίνητα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο.