Δημόσια τοποθέτηση επί του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (16.4.2008)