Έχοντας υπόψη το πόρισμα της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εντοπίζει τα προβλήματα του βιβλίου και δεν προτείνει την ανατροπή της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθεί, ούτε ζητά την απόσυρσή του.
Έχοντας επίσης, υπόψη το πόσο αποσταθεροποιήθηκε η σχέση των μαθητών με τη γνώση, την ιστορία και το σχολείο εν γένει, δεδομένου ότι όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από το βιβλίο ξέσπασε όταν είχε αρχίσει ήδη η διδασκαλία του.
Θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα αξιολογήσουν οι ειδικοί εκπαιδευτικοί και ιστορικοί το αναθεωρημένο πλέον βιβλίο, εφόσον υπάρχει δέσμευση για ουσιώδεις θεωρητικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις, και έπειτα να κινηθούμε ανάλογα, αν και εφόσον θεωρηθεί σκόπιμο.