Δημόσια τοποθέτηση επί του βιβλίου της ιστορίας της ΣΤ Δημοτικού (16.5.2007)