Ελλάς η …αφασία
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) μάς χόρτασε για άλλη μία φορά με την άκοπη και ανέξοδη σοφιστεία. Άφησε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς παιδίατρο.
Αφενός μεν καθυστέρησε να απαντήσει επί της εγκρίσεως ή μη της ανανέωσης της σύμβασης έργου που είχαμε συνάψει με την παιδίατρο, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος. Αφετέρου δε η (καθυστερημένη) απόρριψη της ανανέωσης δεν είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Βρίσκεται δε σε αναντιστοιχία προς τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, του οποίου αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία – μονάδα…
Το αποτέλεσμα; Χάθηκε πολύτιμος χρόνος αφού η έγγραφη απάντησή μας – διαμαρτυρία διαβιβάσθηκε στην καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών που επικαλέστηκε τη νομική επιχειρηματολογία μας.
ΥΓ: Crash test δίχως τελειωμό! Ζητείται κοινός νους ΑΜΕΛΛΗΤΙ (όχι με την ερμηνεία που δόθηκε στον όρο για να φθάσουμε στα χθεσινά…).