ΝΠΔΔ και Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Δυσλειτουργία μυών πυελικού εδάφους) (20.2.2018)