Ενημέρωση επί της λήξεως συμβάσεων έργου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 28.3.2017)