Οι συμβάσεις έργου 5 νηπιαγωγών και 2 κοινωνικών λειτουργών έληξαν στις 31.12.2016. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις συνήφθησαν για να καλύψουν το χρονικό κενό μέχρι να εγκριθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι προσληφθέντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου (5 βοηθοί βρεφονηπιοκόμων και 1 κοινωνική λειτουργός) ξεκίνησαν να απασχολούνται από 1.1.2017.