Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,
Μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016, καταλογίζονται από 1.1.2017 και εντεύθεν οι ασφαλιστικές εισφορές επί του φορολογητέου εισοδήματος.

Ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα έπρεπε, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να προϋποθέτει ενιαία απασχόληση και πάντως απασχόληση, προϋπόθεση που φαίνεται ότι δεν συντρέχει στο παράδειγμα που αναφέρω παρακάτω, από το οποίο σαφώς προκύπτει ότι εξισώνονται ανόμοιες περιπτώσεις.

Προσωπικά είμαι δικηγόρος Αθηνών και ασκώ, παραλλήλως, καθήκοντα Αντιδημάρχου Νομικών στον Δήμο Νέας Σμύρνης και Αντιπροέδρου στο νπδδ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Ερωτάται:

Αν η αντιμισθία / αποζημίωση που καταβάλλεται σε εμένα υπό την ιδιότητα της Αντιδημάρχου, καθώς και τυχόν έξοδα παράστασης εκ της συμμετοχής στα ΔΣ των νπδδ που ανήκουν στους ΟΤΑ, υπόκεινται επίσης σε ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου.

Σημειωτέον ότι οι ανατεθείσες αρμοδιότητες δεν είναι ούτε μπορούν να εξισωθούν με μισθωτή εργασία ή οποιασδήποτε μορφής απασχόληση, ώστε η καταβαλλόμενη γι’ αυτές αντιμισθία / αποζημίωση ή τυχόν έξοδα παράστασης να υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Και πάντως, είναι διάφορο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της φορολόγησης -και καλώς- των ποσών που καταβάλλονται ως αντιμισθία / αποζημίωση ή έξοδα παράστασης, ανάλογα.
Είναι προφανές ότι με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο επιχειρείται, στο όνομα μίας δήθεν ισότητας, η μεγίστη ανισότητα.

Εν αναμονή των απόψεών σας επί του θέματος.

Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω συνδρομή. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δήμητρα Νάνου
Δικηγόρος, D.E.A.-D.E.S.
Αντιδήμαρχος Νομικών Νέας Σμύρνης