Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλη, για το ν. 4387/2016 (3.2.2017)