Δημόσια τοποθέτηση επί της παρατάσεως του συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρία Salas Inter Group Εκδηλώσεις ΑΕ «Κουζίνα για όλους» (26.1.2017)