Ευλογήθηκαν οι προσπάθειες μας! Και οι σχεδιασμοί, είτε έχουν ήδη ξεκινήσει είτε επωάζονται (15.10.2018)