Μικρό απόσπασμα από το αρχείο του Γ’ παιδικού σταθμού Νέας Σμύρνης (28.10.2018)