Η αμφίδρομη επικοινωνία της πολιτείας με τους πολίτες δεν είναι κάτι αφηρημένο, θεωρητικό, αόριστο. Η διαδραστική σχέση εμπεδώνεται και σφυρηλατείται με πράξεις, συμμετοχή, προσφορά.

Στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επηρεάζει και διαμορφώνει το μέλλον, που αναδεικνύει ταχύτατα νέα ζητήματα τα οποία επιδρούν στην καθημερινότητα, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών κρίνεται απολύτως αναγκαία.