Με τη νέα δημοκρατική διαδικασία της εκλογής Προέδρου από τη λαϊκή βάση ο πολίτης συμμετέχει ενεργά και αποφασιστικά στη διαδικασία ανάδειξης της φυσικής ηγεσίας, μοιράζεται την ευθύνη για το μέλλον της παράταξης.

Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου διασφαλίζει την καθολική αποδοχή του νέου Προέδρου και την υποστήριξή του από όλους.