Περί της συγκρούσεως "νέου" και "παλιού" (18.9.2015)