Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω το θετικό στοιχείο που δεν είναι άλλο από την καθολική παραδοχή – τουλάχιστον από όσους τοποθετήθηκαν- της αναγκαιότητας δημιουργίας εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου ή μηχανισμού αυτοελέγχου των υπηρεσιών του Δήμου. 

Θυμίζω ότι τον Αύγουστο του 2013, με αφορμή το ζήτημα που είχε ανακύψει στο δημοτικό κολυμβητήριο, είχα εκφράσει την γνώμη ότι ήταν χρέος εκείνης της δημοτικής αρχής, αλλά και υποχρέωση προσωπικά του κ. Δημάρχου, να συστήσει εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου ή μηχανισμό αυτοελέγχου προκειμένου να εκλείψουν πρακτικές, σαν αυτές που περιγράφηκαν τότε στην έκθεση ορκωτών ελεγκτών και που δημοσιογραφικά είχαν έλθει στην επιφάνεια.

Άρα, η μόνη διαφωνία που υπάρχει αφορά στην διαδικασία. Δηλαδή αν ο εσωτερικός έλεγχος θα ξεκινήσει απευθείας από το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου ή αν θα γίνει με τη μεσολάβηση ή καλύτερα την υποστήριξη μίας συμβουλευτικής επιτροπής. 

Ερωτώ: Για ποιον λόγο απορρίπτουμε ή καταδικάζουμε εκ προοιμίου την ιδέα του να δώσει μία εταιρία έναν «μπούσουλα» βέλτιστης εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών, αλλά και αυτοβελτίωσης των ίδιων των εργαζομένων; Ακόμη και στο πιο απλό πράγμα: τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, την αποφυγή συναρμοδιοτήτων ή της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων που αντικειμενικώς δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. 

Επ’ ουδενί υποκαθίστανται οι εργαζόμενοι μέσω αυτής της διαδικασίας. Δεν παραγκωνίζονται, ούτε υποτιμώνται. Ίσα-ίσα τίποτε δεν θα γίνει ερήμην αυτών, αλλά σε αγαστή συνεργασία μαζί τους. Και γιατί το λέω αυτό;

Για τον απλούστατο λόγο ότι μία επιτροπή θα εξετάσει πώς «δουλεύει» κάθε υπηρεσία. Θα κάνει καταγραφή και αξιολόγηση από κοινού με τους εργαζομένους. Και μετά θα συντάξει ένα πόρισμα. Ακολούθως, θα συντάξει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δήμου. Ο Κανονισμός θα βασίζεται στο πόρισμα που θα έχει συνταχθεί και στο οποίο θα έχει καταλήξει μετά από συνεργασία με τους εργαζομένους. Τέλος, θα συνδράμει στο να στηθεί η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου από το υφιστάμενο στελεχικό δυναμικό του Δήμου.

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρώ ότι η δημιουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί πρόσθετη εγγύηση νομιμότητας, χρηστής και ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών. Αποτελεί πρόσθετη εγγύηση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Και στο κάτω-κάτω αποτελεί, κατ’ εμέ,  πρόσθετη εγγύηση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.