Δημόσια τοποθέτηση επί της συστάσεως εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου των υπηρεσιών του Δήμου (22.7.2015)