Σχόλιο με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις (14.7.2015)