Προτείνω να ληφθεί μέριμνα, ώστε να τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης στη διασταύρωση των οδών Αντωνιάδου και Αιγαίου λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας. Σε περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη, εναλλακτικά ζητώ (α) να τοποθετηθούν σε απόσταση 15-20 μέτρων από τη γωνία του δρόμου κολωνάκια, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση και να μην εμποδίζεται η ορατότητα και (β) να γίνει διαγράμμιση STOP, ώστε να αφυπνίζονται οι οδηγοί.