1. Ένα εξάμηνο από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και με δεδομένη την περικοπή των πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον αυστηρό έλεγχο στη διαχείριση των συλλογικών πόρων, θα πρότεινα να μας υποβάλετε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι σήμερα, προκειμένου α) να λάβουμε γνώση περί του εάν εκταμιεύθηκαν χρήματα και σε ποιες δράσεις, έργα, μελέτες κλπ. διοχετεύθηκαν και β) να λάβουμε γνώση της αποτελεσματικότητας των δαπανών, ώστε να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το αν επιτύχαμε τους καθορισμένους στόχους.

2. Υπό τη σκιά των κυβερνητικών σχεδιασμών για πάγωμα των προσλήψεων και μη ανανέωση των συμβάσεων στο Δημόσιο, μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πόσες συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου που αιτήθηκε ο Δήμος, εγκρίθηκαν τελικώς από το Υπουργείο Εσωτερικών, τι ανάγκες καλύπτουν και αν τυχόν περικοπή τέτοιων συμβάσεων δημιουργεί κενά σε κρίσιμους τομείς όπως στην καθαριότητα, στην λειτουργία των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ κλπ.;

3. Ο ηχητικός-φωτιστικός εξοπλισμός στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2011 παρέχεται από τον Δήμο για το σύνολο των παραστάσεων; Και αν ναι, τι περιλαμβάνει το κόστος κάθε παράστασης, πέρα από την αμοιβή των συντελεστών;