Άποψη επί της αγοράς ακινήτου στη συμβολή των οδών Αιγαίου, Ευξείνου Πόντου και Σταυριάνθης Αναστασιάδου

Υπάρχουν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις τόσο ως προς την πραγματική επιφάνεια του οικοπέδου, βάσει της οποίας είχε γίνει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα η εκτίμηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, όσο και ως προς το ύψος του τιμήματος. Πρόκειται για ακίνητο άρτιο και μη οικοδομήσιμο, επειδή είχε χαρακτηρισθεί περί τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου. Επειδή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης από το 2003 και εντεύθεν, καταψήφισα το θέμα. Εξάλλου, η πρόταση για απόσυρση του θέματος και επαναφορά του με προσκόμιση γνωμοδότησης της Νομικής Συμβούλου συνοδευομένης από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, αναπέμφθηκε.