Άποψη αναφορικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για χαρακτηρισμό μέρους του Ο.Τ. 220 επί των οδών Ναζλίου και Αγ. Αναργύρων σε χώρο κοινωφελών χρήσεων με υπόγειο γκαράζ:
Η πολιτική της απόκτησης γης από τους Δήμους και της επένδυσης σε αυτήν, εφόσον κινείται εντός των ορίων αντοχής των οικονομικών τους, είναι θεμιτή, ειδικά όταν η ακίνητη περιουσία προορίζεται για κοινωφελείς σκοπούς και χρήσεις, όπως για τη στέγαση ΚΑΠΗ και βρεφονηπιακών σταθμών ή αποσκοπεί στη δημιουργία παιδικών χαρών κλπ.

Οι επιφυλάξεις μου έγκεινται στην ακολουθούμενη διαδικασία και σε τυχόν παρενέργειες που μπορεί να προκληθούν. To συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει στην κυριότητα των ΕΛΤΑ, τα οποία είχαν προκηρύξει διαγωνισμό εκποίησής του που βρισκόταν σε εξέλιξη. Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για συγκεκριμένο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι δεν παραβιάζει διατάξεις της ειδικής πολεοδομικής νομοθεσίας, συνιστά κατά τη γνώμη μου, εφόσον ζητείται, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας που έχουμε για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και παραβίαση των κανόνων της χρηστής διοίκησης. Περαιτέρω, μία τέτοια ενέργεια βλάπτει τα συμφέροντα των μετόχων των ΕΛΤΑ, στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί, απομειώνει την εμπορική αξία του ακινήτου.