1) Εκπονήθηκε και παραδόθηκε μελέτη από ομάδα επιστημόνων του ΕΜΠ για την κατασκευή ποδηλατόδρομου στην πόλη μας. Υπάρχει κάποια εξέλιξη επί του θέματος; Σκοπεύετε να εντάξετε το έργο σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα;

Στηρίζουμε δράσεις και ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον και προωθούμε την εναλλακτική, αθόρυβη και πράσινη μετακίνηση στην πόλη.

2) Ακούστηκαν πολλά για την λειτουργία και στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών αλλά και την ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ. Πόσες θέσεις κατάφερε ο Δήμος να του εγκριθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την απαλλαγή από τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς; Πόσος εκτιμάται ότι θα είναι ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος;
Πόσος εκτιμάται ότι θα είναι φέτος ο αριθμός των βρεφών και νηπίων που θα μείνει εκτός βρεφονηπιακών σταθμών; Για την αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων πώς θα διαμορφωθούν φέτος τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια; Έχετε σκεφθεί να ενεργοποιήσετε τον εθελοντισμό, την εθελοντική προσφορά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατόπιν αξιολόγησης;

3) Είχα διαβάσει ότι το ΥΠ.ΕΣ. είχε ζητήσει για λογαριασμό της τρόϊκα, με επιστολή προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους, την επικαιροποίηση των στοιχείων του τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) ανά κατηγορία και του προσωπικού ειδικών θέσεων (γενικοί γραμματείς, σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες, δικηγόροι κλπ.). Είχε οριστεί προθεσμία για την υποβολή στοιχείων η 30.5.2012. Επειδή οι δήμοι αποστέλλουν ανά τρίμηνο καταστάσεις προσωπικού στο ΥΠ.ΕΣ. ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, ερωτώ:
Έχει τεθεί θέμα απολύσεων ή εργασιακής εφεδρείας στον Δήμο μας; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

4) Τέθηκε σε ισχύ ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες κλπ.) οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην «πηγή» πριν εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σε αδειοδοτημένες εταιρίες για την αποκομιδή λιπών και ελαίων.
Επειδή η προθεσμία προσαρμογής λήγει την 31.7.2012, κρίνω σκόπιμο η Δημοτική Αρχή να καλέσει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Νέα Σμύρνη να εναρμονιστούν άμεσα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.

5) Από την ανάγνωση του απολογισμού του οικονομικού έτους 2011 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης» προκύπτει ότι το ήμισυ περίπου των εξόδων του ν.π.δ.δ. αφορά σε αμοιβές (αποδοχές μονίμων υπαλλήλων, τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου και ελευθέρων επαγγελματιών). Οι εν λόγω αμοιβές υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης του Δήμου προς το ν.π.δ.δ. Πόσα άτομα απασχολούνται;

6) Με βάση την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ν.π.δ.δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός»:

(α) Η πρόβλεψη για έσοδα από τις Ιωνικές Εορτές 2012 ποσού 50.000 ευρώ είναι ασφαλής; Πού στηρίζεται;
(β) Θα επανεξετάσετε την πολιτική του Δήμου σχετικά με την εξασφάλιση χορηγιών για τις Ιωνικές Εορτές (ενν. οικονομικοί χορηγοί ή/και χορηγοί επικοινωνίας);
(γ) Θα εξετάσετε την αναθεώρηση της διαδικασίας διανομής – προμήθειας εισιτηρίων για τις παραστάσεις των Ιωνικών Εορτών;

7) Σε ποιο ποσό ανέρχεται η ετήσια εισφορά του Δήμου προς τον ΕΣΔΝΑ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού;