Επί της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης

1) Η προαναγγελθείσα μείωση του όγκου του τσιμέντου στο εν εξελίξει έργο της ανάπλασης της πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης ισχύει; Αν ναι, θα αποτυπωθεί σε επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεδομένου ότι θα επιφέρει ανάλογη μείωση στον προϋπολογισμό κόστους του έργου

2) Η ανώνυμη οδός μεταξύ Εστίας και Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης σχεδιάζεται να μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, οπότε πιθανόν να μην επιτραπεί από εκεί η διέλευση οχημάτων προς την οδό Αγ. Φωτεινής με κατεύθυνση την Λεωφ. Συγγρού. Υπάρχει σκέψη να επιτραπεί η διέλευση οχημάτων από άλλον δρόμο δεξιά της Κων/νου Παλαιολόγου, όπως π.χ. της Κυδωνιών, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να διασχίσει την Κων/νου Παλαιολόγου, την Ομήρου, την Ελευθ. Βενιζέλου και την Αγ. Φωτεινής ή την Εφέσου, ανάλογα, προκειμένου να κατευθυνθεί προς την Λεωφ. Συγγρού

Επί της απορρίψεως από την Επίτροπο του εντάλματος πληρωμής 5 εργαζομένων (3 κοινωνικών λειτουργών, 1 ιατρού και 1 ψυχιάτρου) στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

Δεν είναι αντικείμενο της παρούσας συζήτησης το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, της καταγγελίας, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της διαθεσιμότητας – κινητικότητας.

Είτε πρόκειται για 500 ευρώ, 2.500 ευρώ ή 4.500 ευρώ, εφόσον οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δούλεψαν, τα δικαιούνται και πρέπει να τα πάρουν.

Ωστόσο, εκείνο που δεν έχει απαντηθεί είναι με ποια επιχειρηματολογία απέρριψε η Επίτροπος το σχετικό ένταλμα.

Επί της Γ’ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2014

1) Τι συγκαταλέγεται στις εισφορές μελών, οι οποίες ενώ είχαν προϋπολογισθεί σε 75.000 ευρώ διαμορφώνονται πλέον με την παρούσα αναμόρφωση στις 120.000 ευρώ; Οι εισφορές αυτές αφορούν στις αθλητικές δραστηριότητες (εισφορές σε δημοτικά γυμναστήρια, στο δημοτικό κολυμβητήριο, αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά) ή και σε άλλες δραστηριότητες;

2) Ο νέος κωδικός εσόδων «εγγυήσεις λόγω μίσθωσης ακινήτων» ποσού 7.000 ευρώ αφορά σε εγγυήσεις για νέες μισθώσεις ή σε αναπροσαρμογή εγγυήσεων παλαιότερων μισθώσεων;