Επί της εγκρίσεως της μίσθωσης ακινήτου, επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ., για τη στέγαση ψηφιακού μουσείου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου»

1) Έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων και μουσειακών αντικειμένων;
2) Αν όχι, πότε προβλέπετε ότι θα ξεκινήσει η μίσθωση; Θα συμπέσει χρονικά η έναρξη της μίσθωσης με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης;
3) Πόσο εκτιμάτε το ύψος του μισθώματος;
4) Δεν υπάρχει χώρος διαθέσιμος για τη στέγαση του μουσείου;

Επί της παραχώρησης χώρου στάθμευσης ενός ασθενοφόρου

Με αφορμή το αίτημα ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου για παραχώρηση χώρου στάθμευσης ενός ασθενοφόρου, ερωτάται αν υπάρχει σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή για απόκτηση δημοτικού ασθενοφόρου, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα για Δήμους με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Επί της εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης»

Γιατί δεν μειώθηκε η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου δεδομένου ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε ότι θα μειωθεί η ποσότητα του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί, κάτι που θα επιφέρει αναθεώρηση προς τα κάτω της εν λόγω δαπάνης. Για ποιον λόγο δεν αποτυπώνεται κάτι τέτοιο στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών;