Για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» ποσού 80.000 ευρώ, ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοτοδότηση ή η κάλυψη θα γίνει με ίδια μέσα;

Ο Δήμος έχει υποβάλει αιτήσεις στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την χρηματοτοδότηση του προγράμματος μέσω του ΕΣΠΑ;

Περαιτέρω, υπάρχει σχεδιασμός για την υλοποίηση του προγράμματος το έτος 2012 με ίδιες δυνάμεις και μέσα; Αναφέρω το παράδειγμα του Δήμου Χαλανδρίου, ο οποίος το 2006 ενέταξε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στο ν.π.δ.δ. «ΚΑΠΗ». Έκτοτε το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ μέσω του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου.