Δημόσια τοποθέτηση επί της έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (7.9.2011)