Επί της εγκρίσεως του τεχνικού προγράμματος 2013

1) Σε ποιο στάδιο ωρίμανσης είναι τα έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα; Επειδή πολλά από αυτά τα έργα επαναλαμβάνονται διαδοχικά σε κάθε τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να έχουμε εικόνα για το πόσο κοντά είμαστε στους στόχους που θέτουμε, πόσο συνεπείς είμαστε με τις εξαγγελίες μας.

Επί της υπογραφής συμφώνου συνεργασίας με το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»

2) Στα επιπλέον 80 παιδιά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του Δήμου περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα παιδιά της ίδιας ηλικίας του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» που ενδιαιτώνται στην παιδόπολη;