1) Παρακολούθησα προσφάτως το ντοκιμαντέρ «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922» σε σενάριο και σκηνοθεσία της κ. Μαρίας Ηλιού. Αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις, ακόμη κι σε όσους δεν έχουμε καταγωγή και ρίζες μικρασιατικές.

Καταθέτω ως πρόταση, και αξιολογήστε την, να απευθύνετε κ. Δήμαρχε πρόσκληση στην κ. Μαρία Ηλιού για να καταθέσει, στο πλαίσιο ομιλίας ή διάλεξης που θα οργανώσετε, τις εμπειρίες και τα βιώματα που απέκτησε κατά τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, πώς και από πού συνέλεξε το υλικό (το οποίο απ’ ότι ακούγεται και γράφεται δεν έχει προβληθεί μέχρι σήμερα), καθώς και να υποβάλετε πρόταση για την προβολή του ντοκιμαντέρ στην πόλη μας. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που αν μη τι άλλο αγγίζει τον Δήμο μας και από το οποίο μπορούμε να διδαχθούμε.

2) Τα ποσά προς ανάκληση για υποχρεώσεις που μέχρι 31.12.2011 δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει ή για τις οποίες η δαπάνη ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, μεταφέρονται σε πιστώσεις του 2012 και υπό ποια μορφή;

3) Ο Οικονομικός Απολογισμός κάθε επόμενου τριμήνου δεν πρέπει να έχει ως αφετηρία τα προϋπολογισθέντα έσοδα – έξοδα, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από κάθε αναμόρφωση;

Εκτιμώ ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνεται ασφαλής σύγκριση των αριθμητικών δεδομένων κάθε τριμήνου και ακριβής έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

4) Η ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελούσε προγραμματική δέσμευση και της δημοτικής μας παράταξης στις τελευταίες εκλογές, εξαιτίας της διαφαινόμενης δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει συνθήκες ύφεσης.

Πώς σκέφτεστε να εξειδικεύσετε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. τελ. του Κανονισμού ότι «η κάρτα δικαιούχου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα περιλαμβάνει και άλλες παροχές τόσο σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής όσο και στη λειτουργία άλλων δημοτικών δραστηριοτήτων, όπως θα προσδιορίζονται από τον δήμο»;

5) Αναφέρεται, ορθώς, στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου που υποβάλλεται προς συζήτηση και ψήφιση ότι η καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με τη συνεχή συνεργασία Δήμου και κατοίκων.

Ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεώσεις για τους δημότες, κατοίκους και επιχειρήσεις με σωρεία προστίμων ή σε ορισμένες περιπτώσεις, και ποινικών κυρώσεων.

Για λόγους αμοιβαιότητας, γιατί δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει τακτικότητα στο πλύσιμο και απολύμανση των κάδων κοινών απορριμμάτων, των κάδων ανακύκλωσης και των φρεατίων;

Επίσης, γιατί δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει την αντικατάσταση των κάδων και δοχείων απορριμμάτων σε περίπτωση παλαιότητας και φθοράς; κάθε πότε και με ποια διαδικασία (π.χ. ειδοποίηση κατοίκων, μέριμνα των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου κλπ.);