Υπόμνημα προτάσεων υποβληθέν κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. της 29.5.2015