Δήμητρα Νάνου
 
Δικηγόρος, D.E.A.-D.E.S.
Δημοτ. Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

    Υπόψη κ. Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής  
    Κοιν. κο Δήμαρχο Ν. Σμύρνης

 

Νέα Σμύρνη, 20.5.2015

Κυρία Αντιδήμαρχε,
 
Γνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλετε για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, σε επίπεδο ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας, θέτω υπόψη σας τα εξής:
 
Η μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση, «Φαρμακοποιοί του κόσμου»,  είναι ν.π.ι.δ. στελεχωμένο από ανθρώπους με επιστημονική γνώση, υπευθυνότητα και εμπειρία που έχει ως σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων και αποστολών, εντός και εκτός Ελλάδος. Σήμερα δίνεται έμφαση στην υγειονομική προσφορά κυρίως στην Ελλάδα, για ευνόητους λόγους. Η εν λόγω οργάνωση συγκεντρώνει φάρμακα και υγειονομικό υλικό τα οποία ελέγχει, συσκευάζει και προωθεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.
 
Λόγω του αυξανόμενου αριθμού των συνανθρώπων μας που προστρέχουν σε δίκτυα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και λαμβανομένης υπόψη της χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας στην προμήθεια φαρμάκων, προτείνω να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον συνεργασίας με την οργάνωση, ώστε σε περίπτωση που στο Κοινωνικό Φαρμακείο καταγράφεται έλλειψη σε φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων ή υγειονομικό υλικό να υποβάλλεται αίτημα και, εφόσον υπάρχει απόθεμα των εν λόγω φαρμάκων ή/και υγειονομικού υλικού, να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός τους προκειμένου αυτά να διατίθενται άμεσα από το Κοινωνικό Φαρμακείο προς τους ωφελουμένους. Έχω ενημερωθεί ότι η οργάνωση μπορεί να συνδράμει συμβουλευτικά στην οργάνωση ενός κοινωνικού φαρμακείου, στη διοργάνωση μελλοντικά «πρόσκλησης» συγκέντρωσης φαρμάκων από τον Δήμο μας, σε εκδηλώσεις – ομιλίες υγειονομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, ακόμη και να μεσολαβήσει στη συνταγογράφηση φαρμάκων μέσω του δικτύου συνεργατών της (ιατροί, λοιποί συναφείς φορείς), αν και εφόσον υπάρξει άμεση ανάγκη και τής ζητηθεί.
 
Επειδή έχω ήδη ενημερώσει για τη συγκρότηση και λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο μας, είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω μεσολάβηση και συνδρομή, αν και εφόσον κρίνετε αναγκαία ή έστω ενδιαφέρουσα μία τέτοιας φύσεως συνεργασία, το πεδίο και την έκταση της οποίας θα οριοθετήσετε ως καθ’ ύλην αρμόδια με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες μας.
 
Με εκτίμηση,

Δήμητρα Νάνου