Υποβολή πρότασης συνεργασίας με την ανθρωπιστική οργάνωση, «Φαρμακοποιοί του κόσμου» για την υποστήριξη λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου (20.5.2015)