Υποβολή πρότασης συγγραφής από τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης μας παραμυθιού, αξιολόγησης και σκηνοθεσίας του επικρατέστερου (22.6.2015)