Για τις ανάγκες εργασίας με τίτλο Ζωντανεύοντας τις παραδόσεις, μαθητές του Εσπερινού Λυκείου Καλλιθέας, υπό την επίβλεψη της διευθύντριας κ. Ανθής Μαυροδόντη, κατέγραψαν τις προσωπικές αφηγήσεις μελών του Γ ΚΑΠΗ, τα οποία ξεδίπλωσαν το κουβάρι των αναμνήσεων από τον τόπο καταγωγής τους. Προηγουμένως, όμως, έδωσαν ψυχή στα βήματα ποντιακών χορών, τσάμικου και ικαριώτικου, με χοροδιδάσκαλο τον κ. Χάρη Πανικίδη.
ΥΓ: Συγκινητική διαγενεακή προσέγγιση… Αξιοσέβαστη η κ. Σοφία!