Καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης και του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας (1η ΥΠε) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στις 12 δομές μας, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ.
Με εξειδικευμένες δράσεις στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους ωφελούμενους των κοινωνικών δομών μας πάνω σε ζητήματα πρωτογενούς πρόληψης, δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων:
(1) Στην αγωγή υγείας μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφενός, στη σχέση των βρεφών και νηπίων με τους σταθμούς αφετέρου, όπως και στη σχέση της οικογένειας με τους σταθμούς κατά το στάδιο προσαρμογής και απογαλακτισμού αλλά και μεταγενέστερα.
(2) Στην διεπιστημονική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
Η «πρόσληψη» της ιατρικής γνώσης και η εμπέδωση κοινωνικών μηνυμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της υγείας φιλοδοξούμε ότι θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στη ζωή και την καθημερινότητα των ωφελουμένων των δομών μας.
ΥΓ: Μετά την επιτυχία του προγράμματος ενημέρωσης που υλοποιήθηκε στα ΚΑΠΗ μας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης, είναι σε εξέλιξη κύκλος ομιλιών για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.