Καλό μήνα!
Προϋπόθεση για μία πόλη με αξία είναι η διαμόρφωση δημοτικών πολιτικών που αγκαλιάζουν την τρίτη ηλικία και απαντούν στις ανάγκες της.