Σήμερα οι πολίτες στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα. Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα προχωρήσει σταθερά, τολμηρά, μπροστά.

Η Ελλάδα και η Νέα Σμύρνη μόνο μπροστά.